กิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม CSR ไอโนโว่ ร่วมทำบุญบ้านเด็กพิการทางสายตา

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ทางบริษัท ไอโนโว่ ไทยแลนด์และคู่ค้า ได้สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ คืนกำไรสู่สังคมด้วยการร่วมกันไปทำบุญบ้านเด็กพิการทางสายตา เพื่อตอบแทนสังคมที่ได้สนับสนุนกิจการของบริษัท เพื่อสร้างความยั่งยืนในสังคมต่อไป