Payment

ช่องทางการชำระเงิน

  • ธนาคาร: กสิกรไทย สาขา: เซ็นทรัลบางนา
    เลขที่บัญชี : 604-2-58147-8
  • ธนาคาร:ไทยพาณิชย์ สาขา:ซีคอนสแควร์
    เลขที่บัญชี :104-2-25033-2
  • ธนาคาร: กรุงเทพ สาขา: ซีคอนสแควร์
    เลขที่บัญชี : 223-5-255818-0

[ เมื่อทำการโอนเรียบร้อย รบกวนคุณลูกค้าส่งหลักฐานการโอนมาที่ไลน์ไอโนโว่: @inovo (พิมพ์สัญลักษณ์ @ ) ทางร้านจะทำการจัดส่งสินค้าให้ภายใน 3 วันทำการ ขอบคุณค่ะ ]