Payment-notification

วิธีแจ้งการชำระเงิน

เมื่อท่านชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ท่านจะต้องดำเนินการแจ้งการชำระเงินมาที่เรา เพื่อเราจะได้ทราบถึงหมายเลขออร์เดอร์ที่ท่านสั่งซื้อเข้ามาและจะได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านเป็นลำดับต่อไป โดยการแจ้งให้เราทราบนั้ มีวิธีการดังนี้

1. แจ้งผ่านไลน์

 • ส่งข้อความมาที่ Line ID : @inovo
 • แจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ
 • จำนวนเงินที่โอน
 • วันเวลาที่โอน
 • ส่งสลิปการโอนเงินให้เราทราบ

2. แจ้งผ่านอีเมล์

 • อีเมล์มาที่ sales@inovo.co.th
 • หัวข้อ แจ้งการชำระเงิน
 • หมายเลขคำสั่งซื้อ
 • จำนวนเงินที่โอน
 • วันเวลาที่โอน
 • แนบสลิปการโอนเงิน

3. แจ้งผ่านเฟสบุ๊ค

 • ส่งข้อความมาที่ Facebook Page : inovoza
 • แจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ
 • จำนวนเงินที่โอน
 • วันเวลาที่โอน
 • ส่งสลิปการโอนเงินให้เราทราบ

4. แจ้งผ่านโทรศัพท์

 • หมายเลข 02-7481146 ถึง 9
 • แจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ
 • จำนวนเงินที่โอน
 • วันเวลาที่โอน
 • ส่งสลิปการโอนเงินให้